pályázatfigyelés, pályázatírás, üzleti ajánlat
BemutatkozásSzolgáltatásokMunkadíjReferenciaEtikai kódexElérhetőségek - BlueBitEnglish


Szolgáltatások

QR

Szolgáltatások

 • Pályázatfigyelés
 • Pályázatírás
 • Üzleti ajánlatok összeállítása
 • projektmenedzsment
 • közbeszerzési tanácsadás
 • Megvalósíthatósági tanulmányokSzolgáltatások

Cégünk, a Bluebit Mérnöki Iroda köszönettel veszi az Önök, ill. partnereik szerződéses megbízásait az alábbiakra:

 • pályázatfigyelés (pályázatok felkutatása), pályázatírás, ill. üzleti ajánlat készítés (benyújtáshoz szükséges dokumentációk összeállítása), pályázati tanácsadás
 • Nemzetközi (Európai Uniós) üzleti ajánlatok összeállítása beruházások (ill. főként szolgáltatási tenderek) lebonyolítására, terveztetésére valamint hazai üzleti ajánlatok összeállítása a Közbeszerzési Törvény szerint, és felkéréses formában is.
 • Nemzetközi (Európai Uniós) szolgáltatási tenderek: ISPA/PHARE figyelemmel kisérése
 • kapcsolattartás és személyes konzultáció hazai és külföldi üzleti partnerekkel, fordítás, tolmácsolás (angol)
 • projektmenedzsment szolgáltatás, monitoring
 • közbeszerzési tanácsadás, klaszter tanácsadás, konzorcium-alapítás, együttműködő vállalkozások szervezése, partnerkeresés és partnerközvetítés
 • megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése
 • informatikai tanácsadás
 • adatfeldolgozás
 • informatikai rendszer kiépítése és üzemeltetése

Pályázatfigyelés

- személyre szabott pályázatfigyelés
- a potenciális pályázatokból rövid, áttekinthető, felfogható kivonat készítése
- pályázatokhoz partnerkeresés, közvetítés, partnerekkel kapcsolatfelvétel, tárgyalás
- konzultációs lehetőség

Közbeszerzési pályázatírás, üzleti ajánlatok összeállítása és ellenőrzése

Ha az Ön vállalkozásának tevékenységi körében megjelentek közbeszerzési hirdetmények, és az adott közbeszerzési eljáráson ajánlatot kíván tenni, úgy segíthetünk Önnek a közbeszerzési eljáráson való részvételben az ajánlat elkészítésével vagy az elkészítésében való közreműködéssel.

Cégünk, szakértőink több éves gyakorlattal rendelkeznek a közbeszerzési eljárások területén. Az évek alatt szerzett szakmai tapasztalatok alapján Ön és cége teljes körű, gyakorlatias, gyors szolgáltatást kap, amelynek célja, hogy az eljáráson való részvétele eredményes legyen.

A gyakorlat függvényében megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok, jelentkezések érvénytelenségét apróbb, formai hiányosságok eredményezik. A lényegesnek nem mondható apró hiány azonban megakadályozza, hogy az ajánlattevő nyertes lehessen az adott eljárásban, az érvénytelenség okán az eljárás további részében a benyújtott ajánlata már nem vesz részt. Az érvénytelenség kiküszöbölhető, ha ajánlatának összeállításában külső, szakmailag felkészült tanácsadót von be, amely segítség az ajánlattevő sikerét jelentheti.

Az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás során nem mindig biztosítják a hiányzó iratok, nyilatkozatok, igazolások, formai kellékek utólagos pótlását. Ez pedig, azt jelenti, hogy bármely hiány az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A hiánypótlás 2006. január 15-ével bekövetkező törvényi módosulása okán, az ajánlatkérők a hiánypótlást szűkített körben is lehetővé tehetik. Ennek eredményeként valamennyi, egyébként pótolható hiány utólag nem csatolható.

Szolgáltatásunk értelmében mi vállaljuk az érvényes ajánlattal szemben támasztott követelmények meghatározását, így Ön az értékelésre kerülő ajánlati elemek kalkulálására nagyobb időt fordíthat.

Az ajánlat részét képező és benyújtandó dokumentumok listázását elkészítjük Önnek:

- Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásai
- Műszaki, szakmai alkalmasság igazolásai
- Kizáró okok igazolásai
- egyéb dokumentumok (pld. aláírási címpéldány)
- a Felhívásban és a Dokumentációban előírt formai követelmények

Nem terjed ki a tanácsadás az ajánlat műszaki, szakmai tartalmára!

Ezt követően elkészítjük és áttekintjük az ajánlatot és jelezzük Önnek a hiányosságokat. Írásban listát készítünk az ajánlat javítására szoruló, illetve hiányos részeiről, amelyet eljuttatunk Önhöz a szükséges intézkedés megtétele céljából. Majd a végleges pályázati anyagot ismételten áttekintjük, hogy az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfeleljen.

Projektmenedzsment szolgáltatás

Irodánk megfelelő hozzáértéssel és tapasztalattal vállalja a közbenső és projektzáró jelentések elkészítését, a közreműködő szervezettel és a kiválasztott vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartást, a projekt teljes koordinálását, a projektmenedzsmentet.

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás

Közbeszerzési szabályzat készítése:
- általános (kötelező valamennyi ajánlatkérő számára)

Tanácsadás:
- eseti, és - általános tanácsadás (a közösségi eljárási rendbe lefolytatott beszerzések és a versenypárbeszéd esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező).
Szakértői segítséget adunk önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, illetőleg minden olyan szervezet és intézmény számára, amely sikeresen kíván részt venni hazai és külföldi pályázatokon.

Hirdetmények készítése:
- ajánlati, részvételi felhívás készítése
- tájékoztató az eljárás eredményéről
- előzetes összesített tájékoztató elkészítése
- felhívást módosító, visszavonó hirdetmények készítése

Dokumentáció készítése:
- hirdetménnyel összefüggő részek készítése, javítása és tanácsadás (A dokumentáció elkészítése az eljárások többségében kötelező!)

Bontás, értékelés, eredményhirdetés:
- az egyes eseményeken való részvétel és tanácsadás, hiánypótlás, érvényesség, alkalmasság, értékelés ellenőrzése, döntés előkészítés, stb.

Helyzetfeltárások, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése

Nagyobb mértékű fejlesztések esetén megvizsgáljuk, hogy megvalósítható-e a projektötlet, milyen alternatívák szolgálhatnak megoldásul, milyen finanszírozási formák adottak, milyen lehet a megvalósítás ütemezése és annak megtérülése.

* * * A hét minden napján az ügyfelek rendelkezésére állunk * * *

honlapkészítésweblap készítés

| Bemutatkozás | Szolgáltatások | Referencia | Etikai kódex | Kapcsolat | Adatvédelmi nyilatkozat