pályázatírás,  üzleti tanácsadás
BemutatkozásSzolgáltatásokMunkadíjReferenciaEtikai kódexElérhetőségek - BlueBitEnglish


Etikai kódex

QR

Szolgáltatások

  • Pályázatfigyelés
  • Pályázatírás
  • Üzleti ajánlatok összeállítása
  • projektmenedzsment
  • közbeszerzési tanácsadás
  • Megvalósíthatósági tanulmányokEtikai kódex

Alapvető célunk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk Megbízóink számára, melyek biztosítják hatékonyságuk növekedését valamint szervezetük fejlődését. Ismereteinket Megbízóink lehető legjobb színvonalú kiszolgálásának szolgálatába állítjuk. Munkánk során figyelembe vesszük Megbízóink sajátosságait, valamint más tudományterületek tapasztalatait is. Ennek megfelelően:

1. Sohasem veszünk igénybe tisztességtelen megoldásokat megbízások megszerzése érdekében.

2. Csak olyan megbízásokat vállalunk el, melyek legjobb tudásunk szerint a Megbízó érdekeit szolgálják. Irreális elvárásokat nem szolgálunk ki, s nem is ébresztünk a Megbízóinkban.

3. Kizárólag olyan feladatokat vállalunk fel, melyhez a megfelelő szakmai ismerettel, gyakorlattal és a szükséges erőforrásokkal rendelkezünk.

4. Ha szakértelmünket vagy lehetőségeinket meghaladó vállalást teszünk, s más szakembereket vonunk be munkánkba, a bevont szakemberek munkájáért is felelőséggel tartozunk.

5. A Megbízóval történő kapcsolattartásban párhuzamosan érvényesítjük a szolgáltatás iránti elkötelezettségünket és a szakmai jellegű távolságtartást. A munkánkkal elégedett, hosszútávú együttműködést szorgalmazó, bizalmi kapcsolatot kialakító Megbízóink esetében is törekszünk az udvarias, szakmai jellegű és távolságtartó tanácsadói magatartásra.

6. A Megbízóval kötött szerződésben törekszünk a tárgyilagos, egyértelmű célok vállalására. Rögzítjük a jogokat, kötelezettségeket, az anyagi elszámolás feltételeit, a vállalt munka terjedelmét. A Megbízóval történő szerződéskor kötelesek vagyunk megértetni megbízásunk szakmai logikáját, és ugyancsak kötelesek vagyunk a Megbízó általunk felismert érdekeinek megjelenítésére. Ezen érdekeket azonban csak a Megbízó jóváhagyó döntése esetén építjük be a megkötendő szerződésbe.

7. Mindenkor kötelesek vagyunk ragaszkodni a szerződésben, illetve a megállapodásban foglaltakhoz, melyektől csakis azokban az esetekben térhetünk el, amikor azt a Megbízóval egyeztettük, vagy ha úgy látjuk, hogy a megbízó Magának vagy másnak, szándékosan vagy jóhiszeműen kárt okozhat ezzel.

8. Kötelesek vagyunk minden tudomásunkra jutott információt bizalmasan, titoktartással kezelni, és megakadályozni, hogy harmadik fél a Megbízó írásbeli engedélye nélkül a róla szóló információk birtokába jusson.

9. Más szakértők és cégek tekintélyét, szakértelmét, gyakorlatát tiszteletben tartjuk, munkájuk színvonalát nyilvánosan nem tüntetjük fel rossz színben.

10. Az egyazon Megbízónál, egyidőben dolgozó, de más céget képviselő szakértőkkel a feladatok, célok és munkalépések egyeztetése érdekében együttműködünk, vállalt feladataink sikeres teljesítése érdekében a lehetséges konfliktusokat elkerüljük, illetve megelőzzük.

11. Konfliktushelyzetben "információhiányra", esetleges "félreértésre" hivatkozva kerüljük a Megbízóval való nyilvános vitát, azonnal értesítjük a projektvezetőt, és haladéktalanul kidolgozzuk a konfliktus Megbízó számára megnyugtató megoldásának módját. A médiával (sajtó, TV, rádió) való kapcsolattartás kizárólag a tulajdonosok hatásköre.

12. Munkánk az egész tanácsadói szakmára és piacára kihatással van, így arra törekszünk, hogy tanácsadó szakemberként is elnyerjük Megbízóink bizalmát.

13. Értjük és támogatjuk, hogy Megbízóink szakmai igényeit csak az élethossziglani tanulás és önfejlődés vállalásával tudjuk kielégíteni.

14. A cégen belül és más cégek tanácsadóival kapcsolatba lépve is tiszteletben tartjuk a személyiségi jogokat és üzleti titokként kezeljük személyes bérünket illetve juttatásainkat.

* * A hét minden napján az ügyfelek rendelkezésére állunk * * *

honlapkészítésweblap készítés

| Bemutatkozás | Szolgáltatások | Referencia | Etikai kódex | Kapcsolat | Adatvédelmi nyilatkozat